Danh sách phần mềm xem camera qua điện thoại, máy tính

[tintuc]


Danh sách phần mềm xem camera qua điện thoại, máy tínhĐể thuận tiện trong việc kiểm tra phần mềm xem camera qua điện thoại, qua máy tính của đầu ghi camera bạn đang dùng, chúng tôi phân chia theo từng hãng, trong mỗi hãng chia theo từng dòng (serie) đầu ghi.
Tải các phần mềm xem camera qua điện thoại tại mục Download
1. Vantech
- Phần mềm xem trên máy tính: CMS hoặc PSS
- Phần mềm xem trên điện thoại
Lưu ý: “X” là thay thế số kênh. Ví dụ VP-X60AHD là đại diện cho các mã đầu ghi VP-460AHD, VP-860AHD, VP-1660AHD

Mã đầu ghi
IPHONEIPADANDROIDWindows mobile
Phần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổng
 I. Dòng công nghệ AHD
 VP-X60AHD, VP-X160AHD,VPM-X60AHDVmeye super34567vMeyeSuperHD34567Vmeye super34567mEyePro34567
 VP-X61 AHDQMeye5800 QMeye 5800QMeye5800QMeye5800 
 VP-X63AHD, VPS-X63AHDIwatch DVR ii80Iwatch DVR ii 80Iwatch DVR ii 80Iwatch DVR ii80
  II. Dòng công nghệ HD-CVI
 VP-X50CVI, VP-X53CVI, VP-X51CVIiDMSS37777iDmss HD lite37777gDMSS37777WDMSS37777
 VP-X54CVIQMeye5800QMeye5800QMeye5800QMeye5800
 III. Dòng công nghệ IP
 VP-180S, 180H (mới), 151CQMeye5800QMeye5800QMeye5800QMeye5800
 VP-181A, 152A, 180H (cũ)NVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPID
 VP-X60NVRXmeye34567Xmeye34567Xmeye34567
 NVR VP-2641HDNVSIP9101NVSIP9101NVSIP9101NVSIP9101
 IV. Dòng công nghệ Analog
 X800mEyePro, Naway, Naway+8888Asee/eZeye8888mEyePro, Naway, Naway+8888mEyePro/Asee8888
 X200IDMSS37777IDMSS37777IDMSS37777WDMSS37777
 X100Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80
 V. Giải pháp SmartHome
 VP-X10SHVantech_V1Vantech_V1Iwatch DVR
2. Questek
- Phần mềm xem trên máy tính: CMS
- Phần mềm xem trên điện thoại
SERIESIPHONEIPADAndroidAndroid tabWindows mobile
Phần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổng

Series 
6100
6100vMeyeSuper34567vMeyeSuperHD34567vMeyeSuper34567vMeyeSuper34567vMeye34599
6100aivMeyeSuper34567vMeyeSuperHD34567vMeyeSuper34567vMeyeSuper34567
6100(eu)ezeye - aseepro - VMeyePro34599ezeye - aseepro - VMeyePro34599ezeye - aseepro - VMeyePro34599ezeye - aseepro - VMeyePro34599
6100iNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET ID
6100(eu) HDCVIvieweasyV2 - kmeye434600vieweasyV2 - kmeye434600vieweasyV2 - kmeye434600vieweasyV2 - kmeye434600
6116 HDCVIidMSS37777idMSS37777gdMSS37777gdMSS37777
6100 HDCVI_A_BiMMS37777iMMS37777Questek_MMS37777Questek_MMS37777
6100 AHDvMeyeSuper34567vMeyeSuperHD34567vMeyeSuper34567vMeyeSuper34567           
Series
6200
6200 (cũ)Naway (cũ)8888Naway8888Naway+8888Naway+8888
6200imseye5000imseye5000imseye8000imseye8000imseye8000
6200AHDn_eye5000n_eye5000n_eye5000n_eye5000
Series 6300iWatch DVR II80iWatch DVR II80iWatch DVR II80iWatch DVR II80iWatch DVR II80
Scdvr80
Series 6400SuperlivePro - Superlive IPC80SuperliveHD80SuperlivePro - Superlive IPC80SuperlivePro 80SuperCam80
SuperCMS80SuperCMS80SuperCMS80SuperCMS80
Series 8400AHDSuperlivePro - Superlive IPC80SuperliveHD80SuperlivePro - Superlive IPC80SuperlivePro80SuperCam80
Series 6500zMeye3357zMeye3357
Series 66006604/6608Vacronviewer9000Vacronviewer9000Vacronviewer9000Vacronviewer9000Castillo Player15961
6616Tmeye+101Tmeye+101TmeyePro101TmeyePro101Tmeye101
Series 6700Tmeye+101
Series 6800viewcam9000 - 85viewcam9000 - 85viewcam9000 - 85viewcam9000 - 85
Series QUESTEKWINQuestekview19000 - 85Questekview19000 - 85Questekview19000 - 85Questekview19000 - 85
Series 69006900asee+8888asee+8888asee+8888asee+8888
6900 (ver3)QMEye5800QMEye5800QMEye5800QMEye5800
Series IP 905IP905 (seri B)Bi smart eye80Bi smart eye80Bi smart eye80Bi smart eye80
camviewer80camviewer80camviewer80camviewer80
IP905 (seri L)ismartview - ismartviewpro80ismartview - ismartviewpro80ismartview - ismartviewpro80ismartview - ismartviewpro80
Series IP 907 (CL)vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
Series QUESTEKONEQUESTEK VIEW 2 - cctvview8000cctvviewHD8000QUESTEK VIEW 2 - cctvview8000cctvviewHD8000
Series IP 9000 &
NVR 9000
IP 9000vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
IP 9000Avmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
IP9000KIPMeye18611Meye18611Meye18611Meye18611
NVR 9000vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567
Series CARD GHI HÌNHNVmobil8080NVmobil8080NVmobil8080NVmobil8080
3. Hikvision
- Phần mềm xem trên máy tính
 • PC, Laptop: iVMS 4200 dành riêng cho hệ điều hành windows.
 • MAC: iVMS 4200 phiên bản dành cho MAC.
- Phần mềm xem trên điện thoại
 • Cho Smart Phone (IOS, Android, Window Phone) sử dụng phần mềm iVMS-4500 lite
 • Cho máy tính bảng: sử dụng phần mềm iVMS-4500 lite hoặciVMS 4500 HD. Riêng hệ điều hành Window Phone chỉ sử dụng phần mềm iVMS-4500 lite.
 • Cổng (Port): 8000
4. Dahua
- Phần mềm xem trên máy tính: phần mềm PSS, CMS
- Phần mềm xem trên điện thoại
 • IOS: phần mềm IDMSS lite
 • Android: phần mềm gDMSS lite cho Smart Phone, phần mềm gDmss HD lite cho máy tính bảng
 • Cổng (Port): 37777
5. Astech
Mã Đầu GhiMáy TínhĐiện Thoại
  OEM 8016D, OEM 8008D, OEM 8004DCMS 2000ATV_AHD
  AST-7004D, ADVR7004B-LM, ADVR7008B-LM, AVR  5316LM, ADVR7016DA-LMCMSVmeye , Xmeye
  NVR-504 (Bộ KIT WIFI)ESeeNet+
  TVR6104L-AMVSS mobile
  NVR 6008T-PL, NVR 6004T-PL, NVR 3004Xmeye
  AST NVR5008, NVR IPC-KIT05  CMS 2.0NVSIP
  AST-7004HDCMSVmeye , Xmeye
  HCVR5216APSSGDMSS , IDMSS
  AST5308HDCMSVmeye , Xmeye
6. HDPro
- Phần mềm xem trên máy tính: CMS
- Phần mềm xem trên điện thoại:
 • IOS, Android: phần mềm Xmeye – Cổng: 34567
 • Window Phone: phần mềm Vmeye – Cổng: 34599
7. Benco
- Phần mềm xem trên điện thoại:
 • Phần mềm vMEyeSuper – Cổng 34567, 34599
 • Hoặc phần mềm IDMSS lite – Cổng 37777
8. Abell
- Phần mềm xem qua điện thoại
 • Bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper - Chỉ xem được với hệ điều hành iOS và Android
 • Với công nghệ điện toán đám mây: vMeyeCloudLite.
- Cổng: 34567
9. Vdtech
- Phần mềm xem qua điện thoại:
 • Dòng đầu BV: vMeyeSuper - Cổng: 34567 hoặc Vmeye, Vmeye Plus – Cổng 34599
 • Dòng đầu HA-HF: sử dụng Cplayer – Cổng 15961
10. Samtech
- Phần mềm xem qua máy tính: CMS
- Phần mềm xem qua điện thoại: vMeyeSuper 
- Cổng: 34567
11. Avtech
- Phần mềm xem qua điện thoại: EagleEyes với tất cả các hệ điều hành
- Cổng: 80
12. Samsung
- Phần mềm xem qua điện thoại: IPOLIS mobile
- Cổng: 8081 – 9004
13. Tibet
- Phần mềm xem qua điện thoại: i-smartViewer
- Cổng: 9091
14. KCE
- Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS
- Cổng : 9010
15. JUAN
- Phần mềm xem qua điện thoại:
 • IOS: ESEENET+  – cổng 80
 • Android: Eseenet Esee – cổng 80
16. KBVISION
- Phần mềm xem trên máy tính: phần mềm KBiVMS 
- Phần mềm xem trên điện thoại: KBVISION Lite (miễn phí), KBVISION Pro (mất phí)
- Phần mềm xem trên máy tính bảng: KBVISION HD (miễn phí), KBVISION HD Pro (mất phí)
Các cổng mặc định của các phần mềm
CổngPhần mềm
34567  Xmeye
100  Meye , Meye free,MeyePlus , Streaming
101,111  Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
3357  zMeye , zMeyePlus, zMeye free
8000  IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro
6802  DVRMobile
18004  APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro,ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView
37777  GDMSS , IDMSS
34567  Super vMeye, vMeyesuper
34599  vMeye , vMeye free , vMeyeHD, vMeye+(imac)
7050  Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)
15961  KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer
15966  HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
8101  DVRPlayer+(imac)
10510  Mobileeye, MobileEye_client(imac)
8888,8866,8855  Naway, Naway+ , Naway pro

[/tintuc]

Sản phẩm khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét